Coppens Harry

Harry Coppens bedankt iedereen voor het vertrouwen van de voorbije 35 jaar. Vanaf 17/05/2019 wachten hem nieuwe uitdagingen.